اعضای مرکز

تعداد بازدید:۸۳۱
http://istta.ir/image_project/image_memberdepartment/0yaghoobzade.jpg
رحیم یعقوب زاده
رئیس مرکز گردشگری علمی- فرهنگی دانشجویان ایران
http://istta.ir/image_project/image_memberdepartment/0amoee.jpg
صدرا عمویی
معاون ارتباطات و اطلاع رسانی
http://istta.ir/image_project/image_memberdepartment/000300-300.jpg
زینب یوسفی
مدیر وب سایت و مترجم عربی
http://istta.ir/image_project/image_memberdepartment/0roozbahani.jpg
حمیده روزبهانی
مدیر دفتر برنامه ریزی
http://istta.ir/image_project/image_memberdepartment/asghari1.jpg
گلبانو اصغری
مدیر مالی
http://istta.ir/image_project/image_memberdepartment/delkgosh.jpg
حسن دلخوش
مسئول پیگیری و قراردادها
http://istta.ir/image_project/image_memberdepartment/zilfaghari.jpg
زهره ذوالفقاری
مترجم انگلیسی و پژوهشگر
http://istta.ir/image_project/image_memberdepartment/00IMANAIAN-1.jpg
سمیه ایمانیان
خبرنگار و ارتباط با رسانه ها
http://istta.ir/image_project/image_memberdepartment/0000sinamohammadi.jpg
سینا محمدی
مترجم اسپانیایی
http://istta.ir/image_project/image_memberdepartment/000salehi.jpg
پروانه صالحی
مترجم فرانسوی
http://istta.ir/image_project/image_memberdepartment/KHALEGH-1.jpg
ثنا خالقی
مترجم ایتالیایی
http://istta.ir/image_project/image_memberdepartment/BAKHTIARI300-300.jpg
علی بختیاری
مترجم ترکی استانبولی
http://istta.ir/image_project/image_memberdepartment/00300-300.jpg
زهرا نادعلی پور
مترجم انگلیسی و پژوهشگر
 
http://istta.ir/image_project/image_memberdepartment/300-300.jpg
ابتهال زندی
مترجم عربی و پژوهشگر

 

 •  اساتید همکار:
  دکتر حمید احمدی: استاد گروه علوم سیاسی دانشگاه تهران
  دکتر محمود جعفری دهقی: دانشیار گروه فرهنگ و زبان های باستانی دانشگاه تهران
  آقای دکتر حسین حاتمی نژاد: دانشیار گروه جغرافیا و برنامه ریزی شهری دانشگاه تهران
  دکتر صادق صالحی: استادیار جامعه شناسی محیط زیست دانشگاه مازندران
   دکتر ابراهیم مقیمی: استاد گروه جغرافیای طبیعی دانشگاه تهران
  دکتر نصرالله پورمحمدی املشی: استادیار گروه تاریخ دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره)
  دکتر سعید پورعلی: مربی پژوهشی جهاد دانشگاهی
  علی فروغی : مربی پژوهشی جهاد دانشگاهی
  دکتر حیدر جانعلی زاده چوب بستی: دانشیار گروه جامعه شناسی دانشگاه مازندران
  دکتر محمدعلی اکبری: دانشیار​ گروه تاریخ ایران اسلامی دانشگاه شهید بهشتی
  دکتر سید علی بیگدلی: استاد بازنشسته گروه تاریخ دانشگاه شهید بهشتی
  دکتر احمد پوراحمد: استاد گروه جغرافیای انسانی دانشگاه تهران
  دکتر محمدرضا رضوانی: استاد دانشگاه تهران
  دکتر زهره زرشناس: استاد پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
  دکتر کرامت الله زیاری: استاد دانشگاه تهران
  دکتر نسرین معظمی: استاد پژوهشگاه فناوری های نوین
  دکتر فرج الله احمدی : دانشیار دانشگاه تهران
  دکتر محمدحسین ایمانی خوشخو: دانشیار دانشگاه علم و فرهنگ
  دکتر حسین حاتمی نژاد: دانشیار دانشگاه تهران
  دکتر محمدتقی رهنمایی: دانشیار دانشگاه تهران
  دکتر سید محمدکاظم سجادپور:دانشیار دانشکده روابط بین الملل وزارت امور خارجه
  دکتر اسماعیل صالحی:دانشیار دانشگاه تهران
  دکتر حمید ضرغام بروجنی: دانشیار دانشگاه علامه طباطبایی
  دکتر مجتبی مقصودی: دانشیار دانشگاه آزاد اسلامی
  دکتر علی اشرف نظری: دانشیار دانشگاه تهران
  دکتر جواد نیستانی: دانشیار دانشگاه تربیت مدرس
  دکتر نصرالله پورمحمدی املشی: استادیار دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره)
  دکتر منصور تاجری: استادیار جهاد دانشگاهی
  دکتر مرتضی حصاری: استادیار گروه باستان شناسی دانشگاه هنر اصفهان
  دکتر مهدی فیض: استادیار جهاد دانشگاهی
  دکتر سعید گیوه چی: استادیار گروه برنامه ریزی مدیریت و آموزش محیط زیست دانشگاه تهران
  دکتر سید سعید هاشمی: استادیار جهاد دانشگاهی
  دکتر سید علی اکبر هاشمی راد: استادیار جهاد دانشگاهی
  منوچهر جهانیان: مربی پژوهشی جهاد دانشگاهی
  دکتر الهه کولایی: استاد گروه علوم سیاسی دانشگاه تهران
  دکتر امیرهوشنگ انوری: پژوهشگر بنیاد ایرانشناسی
  دکتر رحمت اله فرهودی: استاد گروه جغرافیای انسانی دانشگاه تهران
  دکتر محمدجواد جوادی ارجمند: استاد گروه علوم سیاسی دانشگاه تهران
  دکتر عباس رجایی: استادیار گروه جغرافیای انسانی دانشگاه تهران