شورای مشورتی

تعداد بازدید:۳۹۴

- دکتر پرویز کردوانی (چهره ماندگار علمی کشور)
- آقای دکتر آهنگران(عضو هیأت علمی دانشگاه علم و فرهنگ)
- دکتر محمدرضا سعیدآبادی (عضو هیأت علمی دانشگاه تهران)
- دکتر حمید صابرفرزام (رئیس سازمان فعالیت­های قرآنی دانشگاهیان جهاددانشگاهی)
- دکتر حمید ضرغام بروجنی (استاد دانشگاه علامه طباطبایی)
- دکتر عباس نامجو (عضو هیأت علمی دانشگاه علم و فرهنگ)
- دکتر حسن الماسی (عضو هیأت علمی پژوهشکده گردشگری سازمان میراث فرهنگی، صنایع­ دستی و گردشگری)
- دکتر علی حسنی (معاون پشتیبانی دانشگاه علم و فرهنگ)
-علی­ اصغر هدایتی (مدیرکل دفتر مطالعات فرهنگی جهاددانشگاهی)
- رضا عسگری­ مقدم (عضو هیأت علمی جهاددانشگاهی)
- مصطفی آجرلو (معاون خبرگزاری بین­ المللی قرآنی دانشگاهیان کشور)