اخبار و برنامه های مرکز گردشگری - آرشیو

برگزاری همایش مجازی بین‌المللی گردشگری میراث فرهنگی
به مناسبت هفته پژوهش

برگزاری همایش مجازی بین‌المللی گردشگری میراث فرهنگی

همایش مجازی بین‌المللی گردشگری میراث فرهنگی با همکاری مرکز گردشگری علمی – فرهنگی دانشجویان ایران و پژوهشکده علوم باستان‌شناسی دانشگاه سیستان و‌ بلوچستان با سخنرانی صاحب‌نظران و پژوهشگران ایرانی و خارجی برگزار شد.

ادامه مطلب