اخبار و برنامه های مرکز گردشگری - آرشیو

نشست علمی-تخصصی "گردشگری مجازی در دوران کرونا با تأکید بر آیین‌های محرم"
مرکز گردشگری علمی- فرهنگی دانشجویان ایران به مناسبت ماه محرم برگزار می کند:

نشست علمی-تخصصی "گردشگری مجازی در دوران کرونا با تأکید بر آیین‌های محرم"

سی و سومین نشست از سلسله نشست های صنعت گردشگری در ایران با موضوع"گردشگری مجازی در دوران کرونا با تأکید بر آیین‌های محرم" به مناسبت ماه محرم برگزار می شود.

ادامه مطلب