اخبار و برنامه های مرکز گردشگری - آرشیو

غلام‌حیدر ابراهیم‌بای سلامی، عضو هیئت علمی دانشکده کارآفرینی دانشگاه تهران:

سفر؛ عامل انتقال ویروس

سلامی در سومین نشست شورای مشورتی مرکز گردشگری علمی-فرهنگی دانشجویان ایران سفر را عامل انتقال ویروس و تهدیدی برای میزبان دانست.

ادامه مطلب
علی‌اکبر عبدالملکی، رئیس کمیسیون گردشگری و کسب‌وکار‌های وابسته اتاق بازرگانی ایران:

راه اندازی فدراسیون گردشگری

علی‌اکبر عبدالملکی در سومین نشست شورای مشورتی مرکز گردشگری علمی-فرهنگی دانشجویان ایران از راه اندازی فدراسیون گردشگری خبر داد.

ادامه مطلب
تلاش برای رسیدن به شیوه مطلوب در برنامه های گردشگری
معاون فرهنگی جهادددانشگاهی در سومین نشست شورای مشورتی مرکز گردشگری علمی-فرهنگی دانشجویان ایران مطرح کرد:

تلاش برای رسیدن به شیوه مطلوب در برنامه های گردشگری گالری

عیسی علیزاده معاون فرهنگی جهاددانشگاهی در سومین نشست شورای مشورتی مرکز گردشگری علمی-فرهنگی دانشجویان ایران هدف از برگزاری این نشست را رسیدن به شیوه مطلوب برنامه های گردشگری در دوران شیوع کرونا دانست.

ادامه مطلب