اخبار و برنامه های مرکز گردشگری - آرشیو

برگزاری دومین پانل تخصصی چهاردهمین همایش ملی علمی- فرهنگی خلیج فارس

برگزاری دومین پانل تخصصی چهاردهمین همایش ملی علمی- فرهنگی خلیج فارس

مرکز گردشگری علمی- فرهنگی دانشجویان ایران دومین پانل تخصصی چهاردهمین همایش ملی خلیج فارس را در قالب مجموعه گفتگوهای مجازی با موضوع گردشگری و میراث فرهنگی در منطقه خلیج فارس برگزار می‌کند.

ادامه مطلب