اخبار و برنامه های مرکز گردشگری - آرشیو

آغاز چهارمین دوره طرح ملی "گنبد گیتی"

آغاز چهارمین دوره طرح ملی "گنبد گیتی"

به منظور ترویج کوهنوردی به شکل علمی و فرهنگی، چهارمین دوره طرح ملی "گنبد گیتی" از سوی معاونت فرهنگی جهاد دانشگاهی توسط مرکز گردشگری علمی - فرهنگی دانشجویان ایران برگزار می گردد.

ادامه مطلب