تاثیر فرهنگ بر رشد اقتصادی و گردشگری

۲۶ آبان ۱۳۹۷ | ۰۰:۰۰ کد : ۳۲۰۵ مقالات گردشگری
هدف از تحقیق حاضر درک رابطه میان فرهنگ و رشد اقتصادی با میزان گردشگری بین المللی است، امروزه یکی از عوامل جذب گردشگر، عامل فرهنگ است.
تاثیر فرهنگ بر رشد اقتصادی و گردشگری

عنوان نشریه:  میراث و گردشگری :   فروردین-خرداد 1396 , دوره  2 , شماره  5 .
نویسندگان:  ورهامی ویدا, حامدی نسب مریم
 چکیده:
هدف از تحقیق حاضر درک رابطه میان فرهنگ و رشد اقتصادی با میزان گردشگری بین المللی است، امروزه یکی از عوامل جذب گردشگر، عامل فرهنگ است. از طرف دیگر امروزه گردشگری یکی از منابع درآمدی بسیاری از کشورهاست و باعث رشد اقتصادی آن ها می شود. در این مطالعه، برای بررسی عامل فرهنگ، از شاخص هافستد که بیان کننده فرهنگ کشورهاست و همین طور داده های GDP به عنوان عامل رشد اقتصادی بهره گرفته شده است. داده های 53 کشور برای انجام این تحقیق مورد استفاده قرار گرفته است. همچنین از داده های چهار مقطع یعنی سال های 2000، 2005، 2011 و 2013 که آخرین داده های موجود است، استفاده شده و برای هر سال مدل جداگانه ای تخمین زده و نتایج تحلیل شده است. نتایج برازش حاکی از این است که فرهنگ، گردشگری و رشد اقتصادی باهم مرتبط هستند. نتایج بررسی تایید می کند که عامل فرهنگ یکی از عوامل مهم جذب گردشگر است و باید در راستای بهبود شاخص های فرهنگی، تلاش همه جانبه ای صورت گیرد.
 کلید واژه: فرهنگ، گردشگری، شاخص هافستد، رشد اقتصادی.

  *این مقاله برگرفته از فصلنامه میراث و گردشگری به صاحب امتیازی مرکز گردشگری علمی-فرهنگی دانشجویان ایران می باشد.

جهت دریافت فایل پی دی اف مقاله کلیک کنید.


نظر شما :