مرور نظامند پیامدهای اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی گردشگری در ایران

۲۶ آبان ۱۳۹۷ | ۰۰:۰۰ کد : ۳۲۰۴ مقالات گردشگری
گردشگری به عنوان یک صنعت پیشرو موردتوجه تمامی کشورها، به ویژه کشورهای در حال توسعه قرار گرفته است و رونق آن تاثیرات مثبت و منفی در زمینه های اجتماعی، اقتصادی و زیست محیطی بر کشورها و ساکنان آن داشته است. در همین راستا پژوهش حاضر با هدف بررسی اثرات اقتصادی، اجتماعی- فرهنگی و زیست محیطی حاصل از توسعه گردشگری بر کشور ایران به بررسی مطالعات انجام شده در این حوزه پرداخته است.
مرور نظامند پیامدهای اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی گردشگری در ایران

عنوان نشریه:  میراث و گردشگری :   فروردین-خرداد 1396 , دوره  2 , شماره  5 .
نویسندگان:  بستان زهرا*, عظیمی هاشمی مژگان, میرزایی حسین, اصغری هادی
  * گروه جامعه شناسی گردشگری، پژوهشکده گردشگری جهاددانشگاهی، مشهد
 چکیده:
گردشگری به عنوان یک صنعت پیشرو موردتوجه تمامی کشورها، به ویژه کشورهای در حال توسعه قرار گرفته است و رونق آن تاثیرات مثبت و منفی در زمینه های اجتماعی، اقتصادی و زیست محیطی بر کشورها و ساکنان آن داشته است. در همین راستا پژوهش حاضر با هدف بررسی اثرات اقتصادی، اجتماعی- فرهنگی و زیست محیطی حاصل از توسعه گردشگری بر کشور ایران به بررسی مطالعات انجام شده در این حوزه پرداخته است. بدین منظور 164 مقاله در حوزه پیامدهای گردشگری در 60 مجله با استفاده از روش مرورنظامند مورد بررسی قرار گرفته است. یافته تحقیق نشان داده است که گردشگری در ایران عمدتا پیامدهای اجتماعی- فرهنگی و اقتصادی مثبت به دنبال داشته است، در حالی که بیشترین پیامدهای منفی گردشگری در حوزه زیست محیطی بوده است. عمدتا پیامدهای گردشگری در سطح روستاها مورد بررسی قرار گرفته است، این امر نشان از اهمیت یافتن روستاها به عنوان مقاصد گردشگری است که محققین را در بررسی پیامدهای گردشگری در اجتماعات کوچک برنگیخته است. گردشگری در ایران از شهرهای بزرگ به نقاط بکر و ناشناخته تر تغییر یافته که پیامدهای منفی و مثبت قابل تاملی را به دنبال داشته است.
 کلید واژه: پیامدهای گردشگری، مرورنظامند، نشریات علمی-پژوهشی داخلی.

  *این مقاله برگرفته از فصلنامه میراث و گردشگری به صاحب امتیازی مرکز گردشگری علمی-فرهنگی دانشجویان ایران می باشد.

جهت دریافت فایل پی دی اف مقاله کلیک کنید.


نظر شما :