تعیین ظرفیت گردشگری کا رآفرین در جزیره قشم به منظور توسعه پایدار گردشگری

۲۶ آبان ۱۳۹۷ | ۰۰:۰۰ کد : ۳۲۰۳ مقالات گردشگری
امروزه بررسی ظرفیت گردشگری پایدار جهت تعیین دامنه ظرفیت پذیرش، از موضوعات مهم در بحث گردشگری کار آفرین به شمار می رود. جزیره قشم به عنوان یکی از مقاصد گردشگری کشور، با توجه آسیب پذیر بودن آثار فرهنگی و جاذبه های طبیعی و همچنین وجود ژئوپارک ثبت شده در آن، بحث حفاظت از ژئوپارک و در مجموع گردشگری این جزیره کاملا ضروری است.
تعیین ظرفیت گردشگری کا رآفرین در جزیره قشم به منظور توسعه پایدار گردشگری

 عنوان نشریه:  مطالعات فرهنگی و سیاسی خلیج فارس /   دی و اسفند 1395 , دوره  3 , شماره  10 .
 
نویسندگان:  میرزایی قلعه فرزاد*, منشی زاده رحمت اله
 
 * دانشگاه شهید بهشتی
 
چکیده:

امروزه بررسی ظرفیت گردشگری پایدار جهت تعیین دامنه ظرفیت پذیرش، از موضوعات مهم در بحث گردشگری کار آفرین به شمار می رود. جزیره قشم به عنوان یکی از مقاصد گردشگری کشور، با توجه آسیب پذیر بودن آثار فرهنگی و جاذبه های طبیعی و همچنین وجود ژئوپارک ثبت شده در آن، بحث حفاظت از ژئوپارک و در مجموع گردشگری این جزیره کاملا ضروری است. لا در این نوشتار ظرفیت گردشگری جزیره قشم از طریق روش ها و مدل های تعیین ظرفیت تحمل و در دو بخش ظرفیت تحمل فیزیکی و واقعی محاسبه شده است. نتایج نشان می دهد که ظرفیت تحمل فیزیکی گردشگری گسترده جزیره مجموعا 2950 نفر و برای گردشگری متمرکز 844 نفر است. اما در مورد ظرفیت تحمل واقعی، برای گردشگری گسترده 1125 نفر و برای گردشگری متمرکز 322 نفر است. در یک نتیجه کلی باید گفت با توجه وجود ژئوپارک قشم که بحث حفاظت آن بسیار مهم است، باید ظرفیت برد گردشگری در پذیرش گردشگران را موردتوجه قرار داد و سعی کرد تا گردشگری بر طبق ظرفیت کاربری خودشان پذیرای گردشگری بوده و با توجه نتایج گردشگری متمرکز و گسترده، فعالیت های گردشگری نیز بر طبق گسترده یا متمرکز بودن مورد استفاده و بازدید قرار بگیرد.
 

کلید واژه: ظرفیت گردشگری، گردشگری کارآفرین، جزیره قشم، گردشگری متمرکز و گسترده، توسعه پایدار

ین مقاله برگرفته از فصلنامه مطالعات فرهنگی و سیاسی خلیج فارس به صاحب امتیازی مرکز گردشگری علمی-فرهنگی دانشجویان ایران می باشد.

  • جهت دریافت فایل پی دی اف مقاله کلیک کنید.

نظر شما :