فراخوان شماره ۶ فصلنامه علمی "میراث و گردشگری"

۰۸ خرداد ۱۳۹۷ | ۰۰:۰۰ کد : ۳۱۰۴ اخبار و برنامه های مرکز گردشگری
فصلنامه علمی "میراث و گردشگری" به صاحب امتیازی جهاد دانشگاهی با هدف ترویج و انتشار یافته های علمی به منظور ارتقاء سطح آگاهی محققین و پژوهشگران از آخرین دستاوردها و مطالعات علمی –پژوهشی در تمامی موضوعات مرتبط با گردشگری مقاله می پذیرد.
فراخوان شماره ۶ فصلنامه علمی "میراث و گردشگری"
به گزارش روابط عمومی مرکز گردشگری علمی-فرهنگی دانشجویان ایران(ISTTA)، فصلنامه علمی "میراث و گردشگری" به صاحب امتیازی جهاد دانشگاهی با هدف ترویج و انتشار یافته های علمی به منظور ارتقاء سطح آگاهی محققین و پژوهشگران از آخرین دستاوردها و مطالعات علمی –پژوهشی در تمامی موضوعات مرتبط با گردشگری مقاله می پذیرد.

به گزارش روابط عمومی مرکز گردشگری علمی-فرهنگی دانشجویان ایران(ISTTA)، فصلنامه علمی "میراث و گردشگری" به صاحب امتیازی جهاد دانشگاهی با هدف ترویج و انتشار یافته های علمی به منظور ارتقاء سطح آگاهی محققین و پژوهشگران از آخرین دستاوردها و مطالعات علمی –پژوهشی در تمامی موضوعات مرتبط با گردشگری مقاله می پذیرد.

از کلیه پژوهشگران و محققین دعوت می شود تا مطالب علمی خود را با محوریت موضوعات گردشگری و میراث فرهنگی به دفتر فصلنامه ارسال نمیاند.
مقالات ارسالی نویسندگان می‌بایست بر اساس راهنمای تدوین، ارسال و پذیرش مقالات تنظیم گردد تا پس از اعمال ارزیابی های اولیه و داوری نهایی، منتشر شود.

جهت دریافت فایل شیوه نامه تدوین مقالات کلیک نمایید.
ارسال مقالات از طریق:

ایمیل: TOURISMGEO@ISTTA.IR
ادمین: @SadraAmooee
سامانه: tourismjournal.istta.ir


نظر شما :