مراسم دوازدهمین همایش ملی "خلیج فارس"

۲۷ آبان ۱۳۹۷ ۱۷

دوازدهمین همایش ملی علمی، فرهنگی خلیج فارس سه‌شنبه مورخ 1397/2/11 با حضور مسئولین و مقامات و کارشناسان متخصص حوزه خلیج فارس به مدت یک روز در دانشگاه خلیج فارس بوشهر و برگزاری چند پانل تخصصی با موضوعات مرتبط با خلیج فارس برگزار  شد.